Velkommen til Brukerforum 2017

Scandic

LabCraft brukerforum på Scandic, Hamar - (16),17-18. oktober 2017

I forkant av LabCraft Brukerforum vil vi, som tidligere år, arrangere et teknisk kurs på samme sted som Brukerforum. Dette kurset vil bli avholdt 17. oktober klokken 09-11.30. For de som trenger overnatting fra 16.-17, vil det også bli arrangert middag på kvelden 16. Program for kurs og forum er under utforming. Under påmeldingsfanen kan du melde deg på Brukerforum, Teknisk kurs, eller begge arrangementene.

Påmeldingsfrist: 24. 09 2017