Velkommen til brukerforum 2016"Lunch til Lunch" seminar på Radisson Blu Hotel, Bodø - 26-27. oktober 2016

I forkant av LabCraft Brukerforum vil vi, som i fjor, arrangere et teknisk kurs på samme sted som Brukerforum. Dette kurset vil bli avholdt 26. oktober klokken 09-11.30.  Program for teknisk kurs er under utforming. Under påmeldingsfanen kan du melde deg på Brukerforum, Teknisk kurs, eller begge arrangementene.

Påmeldingsfrist: 22. september 2016